KANONJI SHI Sushi Shop total 5
1
hamasushi kan'onjisakamotomise
2
ajirakuryuu
3
kurodasushiten
4
sushimatsu
5
gantasushi