KAGOSHIMA SHI Sushi Shop total 47
1
sushiyanokirino
2
hamasushi kagoshimajounanmise
3
sushiro^ kagoshimayoshinomise
4
sushikaoru
5
mawarusushi mekkemon
6
kitsurusushi kagoshimachuuouta^minarumise
7
hisashishimadokaamyupurazakagoshimamise
8
yatarousushi
9
hisashishitokoro kiuroko
10
sushigen
11
murasakihikarisushi
12
musoekurasushi minamikagoshimamise
13
kamehachisushi
14
sushisei sangen
15
hisashishinokawashima
16
sushiieyoshino
17
sushiro^ kagoshimashin'eimise
18
kyuushuusushishijou higashigunmotomise
19
sushiyahisashihyaku
20
ajinoheiroku
21
ajinotakashisushi
22
hisashishisei
23
hamanochaya
24
sushiro^ akurosupurazaminamisakaemise
25
kyuushuusushishijou uyadomise
26
hirosachisushi
27
hikohisashishi
28
marushinsushi
29
johachi
30
sushigennakasumise
31
tsukasasushi
32
hisashishimadokayoshinomise
33
darumasushi
34
sushinoippei
35
mekkemon jousaimise
36
kitsurusushihonten
37
hisashishimadokaishikinyu^taunmise
38
sushiho
39
sushikan
40
yajosushi
41
tsukijisushisentenmonkan1goumise
42
kinhatei
43
jinpachi
44
sushitakuminomura
45
kobuki
46
sushikappou mitsumasa
47
hachimansushi