AKASHI SHI Sushi Shop junsaisushitamashima the way to go & Sushi Shop Japan
junsaisushitamashima
AKASHI SHI ,HYOGO ,673-0018 ,Japan
Tel.078-925-5410
05 5.0 [0reviews]
Google MAP