AKASHI SHI Sushi Shop sushitaketora the way to go & Sushi Shop Japan
sushitaketora
AKASHI SHI ,HYOGO ,673-0023 ,Japan
Tel.078-923-1267
05 5.0 [0reviews]
Google MAP