HIROSAKI SHI Sushi Shop kappasushi hirosakiyasuharamise the way to go & Sushi Shop Japan
kappasushi hirosakiyasuharamise
HIROSAKI SHI ,AOMORI ,036-8162 ,Japan
Tel.0172-31-1831
05 3.4 [0reviews]
Google MAP