TOYAMA SHI Sushi Shop sushitakeshi the way to go & .Home Page Sushi Shop Japan
sushitakeshi
TOYAMA SHI ,TOYAMA ,930-0082 ,Japan
Tel.076-432-4493
Home Page
Google MAP